Firmos
 
Krepšelis
Jūsų krepšelis tuščias
 

Bendradarbiavimo taisyklės

 

Bendradarbiavimo taisyklės

 

1.Bendrosios nuostatos

 

Šios privatumo sąlygos (toliau - Sąlygos) nustato pagrindinius principus bei tvarką, kuria remiantis interneto tinklalapyje www.jusmeda.lt, tvarkomi lankytojų (fizinių ir juridinių asmenų) (toliau vadinama - Pirkėjas) asmens duomenys.
Interneto tinklalapyje www.jusmeda.lt Pirkėjo pateikti asmens duomenys bus tvarkomi laikantis šių Sąlygų, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatytų reikalavimų, kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių šių duomenų tvarkymą bei apsaugą.
 
2. Asmens duomenų tvarkymo tikslai
 
UAB Jusmeda pripažįsta ir gerbia kiekvieno asmens, kuris apsilanko interneto tinklalapyje www.jusmeda.lt  ir naudojasi paslaugomis, konstitucinę teisę į privatumą. Mes galime rinkti ir panaudoti Pirkėjo asmens duomenis (pvz. vardą, pavardę, adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą bei kitą Pirkėjo interneto tinklalapyje www.jusmeda.lt  registracijos formoje nurodytą informaciją) tam, kad:
 
* apdorotume Pirkėjo pateiktas informacijos paieškos užklausas interneto tinklalapyje www.jusmeda.lt, prekių ir paslaugų (toliau kartu - paslaugų) užsakymus;
* el. pašto adresą galime naudoti Jums pranešant naujienas, išpardavimus, kainų ir prizų akcijas, sveikinimus, kitą svarbią informaciją.
  
3. Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims
 
Šiose Sąlygose nurodytais atvejais tvarkydami Pirkėjo asmens duomenis, mes pasiliekame teisę juos pateikti trečiosioms šalims tiktai remiantis šių Sąlygų 2 dalyje apibrėžtais tikslais ir tik tokia apimtimi, kiek būtina tiems tikslams pasiekti.
Mes neatskleisime trečiosioms šalims Pirkėjo asmens duomenų jokiais kitais atvejais nei nustatyta šiose Sąlygose, prieš tai negavusi išankstinio Pirkėjo sutikimo, išskyrus atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos įstatymus mes privalėsime tai padaryti.
 
4. Informacija Pirkėjo kompiuteryje
 
Mes pasiliekame teisę įrašyti informaciją (paprastai žinomą "cookie" pavadinimu) į Pirkėjo kompiuterį, kai Pirkėjas lankosi interneto tinklalapyje www.jusmeda.lt. Ši informacija Pirkėjui palengvina naudojimąsi www.jusmeda.lt bei užtikrina, kad kiekvienąkart juose lankantis, Pirkėjui nereikėtų iš naujo įvedinėti savo duomenų. Pirkėjas galite šią informaciją ištrinti iš savo kompiuterio ar ją užblokuoti, pakeisdami savo kompiuteryje esančios interneto naršyklės nustatymus.
 
5. Ne asmeninių duomenų tvarkymas
 
Ne asmeniniai Pirkėjo duomenys, t.y. duomenys, susiję su Pirkėjo interneto tinklalapyje www.jusmeda.lt pasinaudojus užsakomomis paslaugomis, gali būti anonimiškai tvarkomi statistikos tikslais, atliekant statistinius tyrimus. Bet kuriuo atveju, toks duomenų tvarkymas neleis tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti Jūsų tapatybės.

6. Asmens duomenų pateikimas ir atnaujinimas
 
Tam, kad mes galėtume efektyviai ir tiksliai vykdyti Pirkėjo užklausas, paslaugų užsakymus interneto tinklalapyje www.jusmeda.lt, mes turime gauti iš Pirkėjo kuo tikslesnius duomenis. Todėl Pirkėjas interneto tinklalapyje www.jusmeda.lt pateiktose registracijos formose turi nurodyti apie save tikslius duomenis arba, jiems pasikeitus, juos nedelsiant atnaujinti pats.
 
7. Trečiųjų šalių tinklalapiai
 
Mes neatsakome už Pirkėjo asmens duomenų tvarkymą per tretiesiems asmenims priklausančius interneto tinklalapius. Mes neatsakome už trečiųjų šalių tinklalapių privatumo Sąlygas bei veiklą net ir tais atvejais, kai į juos Pirkėjas patenkate per interneto tinklalapyje www.jusmeda.lt esančias nuorodas.
Mes rekomenduojame susipažinti su kiekvieno ne mums priklausančio aplankyto tinklalapio privatumo Sąlygomis atskirai.
 
8. Asmens duomenų saugumas
 
Tvarkydami Pirkėjų asmens duomenis interneto tinklalapyje www.jusmeda.lt, mes naudojamės saugiomis organizacinėmis ir techninėmis priemonėmis, kurios tinkamai apsaugo šiuos duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo visų kitų neteisėtų veiksmų.
 
9. Pranešimai
 
Jei turite pageidavimų ar pretenzijų, susijusių su www.jusmeda.lt, informuokite apie tai UAB Jusmeda darbuotojus el.p.: info@jusmeda.lt

10. Sutikimas
 
Pateikdami savo asmens duomenis
tinklalapyje, Pirkėjas sutinka, kad šie duomenys būtų tvarkomi interneto tinklalapyje www.jusmeda.lt kaip pateikta šiose sąlygose.

 

11. Sąlygų keitimas
 
Mes turime teisę iš dalies arba pilnai keisti šias Sąlygas pranešdami apie tai Pirkėjui interneto tinklalapyje www.jusmeda.lt  (arba) Pirkėjo nurodytu elektroniniu pašto adresu. Jei Pirkėjas naudojasi interneto tinklalapiu www.jusmeda.lt  po to, kai pakeitimai bus atlikti, tai reikš, kad Pirkėjas su jais sutinka.